Referendum z 30 czerwca 1946 r. w województwie poznańskim. Wybór źródeł. (IPN 2015)

Ostatnio temat wszelkiej maści referendów jest bardzo popularny. Wspomnieć warto chociażby ostatnie referenda prezydenckie m. in to zakończone totalną klapą, zarządzone przez byłego już gospodarza Belwederu Bronisława Komorowskiego.

Warto  przypomnieć sobie jak to kiedyś „wspaniałomyślna” władza komunistyczna wsłuchiwała się w głos obywateli. Mowa jest o Referendum z 30 czerwca 1946 r., dodajmy sfałszowanym Referendum. Dzisiaj chyba nikt już nie ma co do tego wątpliwości, że 30 czerwca mieliśmy do czynienia z plebiscytem, ale brak było co do tego niezbitych dowodów.

Próbę pokazania prawdziwego oblicza Referendum w Wielkopolsce podjęli pracownicy poznańskiego Oddziału IPN. Jednym z nich jest członek Masovii.

Referendum-okladka_mŹródło: www.ipn.gov.pl

Publikacja Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł, to ponad 900 stron dokumentów, afiszy, komentarzy, wyników oficjalnych i mniej oficjalnych. To książka o prawdziwym obliczu komunistycznej dyktatury. Autorzy przytaczają twarde dowody, mimo zniszczenia w latach 60-tych XX wieku większości dokumentacji dot. tego wydarzenia, na potwierdzenie tezy, że 30 czerwca 1946 r. mieliśmy do czynienia z mistyfikacją.

Również dzisiaj podnoszone są głosy co do ważności niektórych rozstrzygnięć przy urnie wyborczej. Zachęcamy do zapoznania się z metodami fałszowania lat 40 – tych. Wtedy to polskiej bezpiece pomagali towarzysze z NKWD, dzisiaj niestety sami jeździmy do Moskwy po instrukcje. Mowa oczywiście o członkach Państwowej Komisji Wyborczej.

Patrzmy przy urnie władzy na ręce, bo nigdy nie wiadomo, ale uwierzcie nam, to nie wystarczy, bo jak mawiał towarzysz Stalin „nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy…”

więcej szczegółów http://ipn.gov.pl/publikacje/ksiazki/referendum-z-30-czerwca-1946-roku-w-wojewodztwie-poznanskim-w-dokumentach-ub.-wybor-zrodel