Pogrzeb Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”. Gdańsk 28 sierpnia 2016 r.

28 sierpnia br. odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Po 70 latach pochowaliśmy godnie naszych Bohaterów Danutę Siedzikównę ps. „Inka” oraz Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”, zamordowanych przez komunistycznych zbrodniarzy w Gdańskim areszcie przy ulicy Kurkowej. Oboje służyli w oddziale płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Ich biogramy dostępne są na stronie pamięć.pl poszukiwania.ipn.gov.pl oraz ipn.gov.pl

W Gdańsku było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie mogło zabraknąć i Korporantów Masovii. Byliśmy tam, widzieliśmy i tym co zobaczyliśmy jesteśmy bardzo zbudowani. Duch w narodzie odżywa!!

W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. zwyciężyła Polska, zwyciężyła prawda, zwyciężył „Łupaszko” i jego żołnierze.

Cześć i chwała Bohaterom!!!

20160828_151456 20160828_154950 20160828_162326 20160828_164137 20160828_164319 20160828_164818 20160828_165355

F! Tomasz Cieślak OM (x)